0
Δημοσιεύτηκε 25 Οκτ 2012, 06:02   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Μετακομίζει το Αστυνομικό Τμήμα Στυλίδας

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Στυλίδας στις 17 Οκτωβρίου 2012 ένα από τα θέματα συζήτησης ήταν και η παραχώρηση δημοτικού κτιρίου για στέγαση του Α.Τ. Στυλίδας.
Συγκεκριμένα τέθηκαν υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
Η Αστυνομική Διεύθυνση Φθιώτιδας δια του υπ΄αριθμ. 8039/53600/14-στ/11-10-2012 έγγραφό της
ζητά στα πλαίσια μείωσης των δαπανών λειτουργικού χαρακτήρα, όπως ο Δήμος παραχωρήσει για τη στέγαση του Α.Τ. Στυλίδας μέρος του δημοτικού κτιρίου (πρώην Κ.Π.Ε.) και συγκεκριμένα χώρο εκτάσεως περίπου 100 τ.μ. αποτελούμενο από τρία(3) συνολικά γραφεία και βοηθητικούς χώρους (τουαλέτα, κουζινάκι, χωλ).
Η παραχώρηση θα ισχύει για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια.
Από τις διατάξεις του άρθρου 185 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 ορίζεται ότι με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου επιτρέπεται η παραχώρηση δωρεάν χρήσης δημοτικών ακινήτων στο Δημόσιο ή σε
Ν.Π.Δ.Δ. για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.
Η παραχώρηση ανακαλείται με όμοια απόφαση, εφόσον οι λόγοι που την είχαν υπαγορεύσει έχουν
εκλείψει. Η στέγαση του Α.Τ. Στυλίδας κρίνεται ως άμεση και επιτακτική ανάγκη, καθότι σε
διαφορετική περίπτωση υπάρχει πιθανότητα καταργήσεως του Α.Τ., με ότι αυτό συνεπάγεται για το Δήμο μας.
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η δωρεάν παραχώρηση για χρήση, για τουλάχιστον πέντε(5)
χρόνια, τμήματος του Δημοτικού κτιρίου(πρώην Κ.Π.Ε.) αποτελούμενο από τρία(3) γραφεία, χώλ και
βοηθητικούς χώρους(τουαλέτα, κουζινάκι) συνολικού εμβαδού περί τα 100 τ.μ. για τη στέγαση του
Α.Τ. Στυλίδας.
Το Δημοτικό Συμβούλιo, μετά από  διαλογική συζήτηση, ομόφωνα αποφάσισε τη δωρεάν παραχώρηση για χρήση τμήματος του Δημοτικού κτιρίου (πρώην Κ.Π.Ε.) αποτελούμενο από τρία(3) γραφεία, χωλ και βοηθητικούς χώρους (τουαλέτα, κουζινάκι) για πέντε (5) χρόνια τουλάχιστον, συνολικού εμβαδού περί τα 100 τ.μ. για τη στέγαση του Α.Τ. Στυλίδας.


Niki Giannoulidou