Τετάρτη, 19 Ιουνίου, 2024
Μυρμιδόνες Στυλίδας • Αθλητικός Σύλλογος MMA
Κουτσούκου • Κέντρο Ειδικών Θεραπειών

Προκηρύχθηκαν  113 θέσεις ειδικευόμενων γιατρών για τα Νοσοκομεία της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

doctor-banner

Σας ενημερώνουμε ότι προκηρύχθηκαν 113 θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. για τα Νοσοκομεία αρμοδιότητας 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, η κατανομή των οποίων παρουσιάζεται ακολούθως ανά Νοσοκομείο:

 

 • Προκήρυξη έντεκα (11) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (1 θέση Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ (1 θέση Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (1 θέση Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (1 θέση Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ (1 θέση Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (1 θέση Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (1 θέση Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (1 θέση Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ) (1 θέση Επιμελητή Α’), ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.) (1 θέση Επιμελητή Α’), και ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.) (1 θέση Επιμελητή Β’)
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 16.02.2021 και ώρα 12.00
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 03.03.2021 και ώρα 12.00

 

 • Προκήρυξη δεκατεσσάρων (14) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (2 θέσεις Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με εμπειρία στο σακχαρώδη διαβήτη (1 θέση Επιμελητή Β’) , ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ με εμπειρία στην ΠΑΙΔΟ-ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (1 θέση Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, (1 θέση Επιμελητή Β’) , ειδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2 θέσεις Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (1 θέση Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ (1 θέση Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (1 θέση Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ (1 θέση Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Μ.Ε.Θ. (2 θέσεις Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Μ.Ε.Θ. (2 θέσεις Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή ΓΕΝΙΚΗΣ/ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση-διοίκηση-συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.) (1 θέση Επιμελητή Β’)
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 16.02.2021 και ώρα 12.00
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 03.03.2021 και ώρα 12.00

 

 • Προκήρυξη δεκατριών (13) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (2 θέσεις Επιμελητή Α’ και 1 θέση Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (2 θέσεις Επιμελητή Β’) , ειδικότητας ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (1 θέση Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Ή ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ. (ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠ) (1 θέση Επιμελητή Α’), ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Ή ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ. (ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠ) (1 θέση Επιμελητή Α’), ειδικότητας ΓΕΝΙΚΗΣ/ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση – διοίκηση – συντονισμό του έργου της εφημερίας (ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠ), (2 θέσεις Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Ή ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ. ( ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠ) (1 θέση Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Ή ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ. (ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠ), (1 θέση Επιμελητή Β’) και ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (1 θέση Επιμελητή Α’).
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 16.02.2021 και ώρα 12.00
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 03.03.2021 και ώρα 12.00

 

 • Προκήρυξη δέκα (10) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (2 θέσεις Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (1 θέση Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘ) (1 θέση Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (1 θέση Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (1 θέση Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Ή ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΜΕΘ ( για το ΤΕΠ) (1 θέση Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή ΓΕΝΙΚΗΣ /ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση-διοίκηση-συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.) (1 θέση Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (1 θέση Επιμελητή Β’), και ειδικότητας ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ (1 θέση Επιμελητή Β’).
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 16.02.2021 και ώρα 12.00
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 03.03.2021 και ώρα 12.00

 

 • Προκήρυξη δώδεκα (12) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (2 θέσεις Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (1 θέση Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘ) (1 θέση Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΓΕΝΙΚΗΣ/ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π) (1 θέση Επιμελητή Α’), ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (1 θέση Επιμελητή Α’), ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ (για το Τ.Ε.Π) (1 θέση Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (1 θέση Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ (1 θέση Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΦΡΟΔΙΟΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (1 θέση Επιμελητή Β’), και ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (1 θέση Διευθυντή και 1 θέση Επιμελητή Β’).
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 16.02.2021 και ώρα 12.00
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 03.03.2021 και ώρα 12.00

 

 • Προκήρυξη δεκαέξι (16) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (2 θέσεις Επιμελητή Α’ και 1 θέση Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (1 θέση Επιμελητή Α’), ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (1 θέση Επιμελητή Α’), ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘ) (2 θέσεις Επιμελητή Α’), ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘ) (3 θέσεις Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (1 θέση Επιμελητή Α’), ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (2 θέσεις Επιμελητή Β’) , ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή ΓΕΝΙΚΗΣ/ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση-διοίκηση-συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.) (1 θέση Επιμελητή Α’), ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή ΓΕΝΙΚΗΣ/ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση-διοίκηση-συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.) (1 θέση Επιμελητή Β’), και ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΙΚΟ/ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ ( 1 θέση Επιμελητή Α’)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 16.02.2021 και ώρα 12.00
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 03.03.2021 και ώρα 12.00

 

 • Προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας, ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (1 θέση Διευθυντή και 1 θέση Επιμελητή Α’), ειδικότητας ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (1 θέση Επιμελητή Α’) και ειδικότητας ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ (1 θέση Επιμελητή Β’)
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 16.02.2021 και ώρα 12.00
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 03.03.2021 και ώρα 12.00

 

 • Προκήρυξη έξι (6) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στο Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς, ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (2 θέσεις Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ(1 θέση Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (1 θέση Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ (1 θέση Επιμελητή Β’) και ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (1 θέση Επιμελητή Β’)
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 16.02.2021 και ώρα 12.00
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 03.03.2021 και ώρα 12.00

 

 • Προκήρυξη έξι (6) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου, ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (2 θέσεις Επιμελητή Α’ και 1 θέση Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή ΓΕΝΙΚΗΣ /ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση-διοίκηση-συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.) (1 θέση Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή ΓΕΝΙΚΗΣ /ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση-διοίκηση-συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.) ( 1 θέση Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ (1 θέση Διευθυντή), ειδικότητας ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ (1 θέση Επιμελητή Α’) και ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (1 θέση Επιμελητή Α’)
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 16.02.2021 και ώρα 12.00
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 03.03.2021 και ώρα 12.00

 

 • Προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στο Γενικό Νοσοκομείο Θηβών, ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική Ή ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΜΕΘ (ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠ) (1 θέση Επιμελητή Β’), ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ -ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (1 θέση Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (1 θέση Επιμελητή Α’) και ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (1 θέση Επιμελητή Β’)
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 16.02.2021 και ώρα 12.00
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 03.03.2021 και ώρα 12.00

 

 • Προκήρυξη οκτώ (8) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (4 θέσεις Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (2 θέσεις Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘ) (1 θέση Επιμελητή Β’) και ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ -ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ ή ΓΕΝΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προ-νοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση-διοίκηση-συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το ΤΕΠ) (1 θέση Επιμελητή Β’).
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 16.02.2021 και ώρα 12.00
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 03.03.2021 και ώρα 12.00

 

 • Προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στο Γενικό Νοσοκομείο Καρύστου, ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Μ.Α.Φ. (3 θέσεις Επιμελητή Α’) και ειδικότητας ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (για τη Μ.Τ.Ν.) (1 θέση Διευθυντή).
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 16.02.2021 και ώρα 12.00
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 03.03.2021 και ώρα 12.00

 

 • Προκήρυξη δύο (2) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στο Γενικό Νοσοκομείο Κύμης, ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (1 θέση Επιμελητή Α’) και ειδικότητας ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (1 θέση Επιμελητή Α’).
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 16.02.2021 και ώρα 12.00
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 03.03.2021 και ώρα 12.00

 

 • Προκήρυξη μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ. στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο (ΠΠΙ) Σκύρου, αρμοδιότητας 5ης Υ.Πε, ειδικότητας ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (1 θέση Διευθυντή).
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 16.02.2021 και ώρα 12.00
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 03.03.2021 και ώρα 12.00

Για να δείτε το πλήρες κείμενο κάθε διακήρυξης, κάντε κλικ στο αντίστοιχο συνημμένο αρχείο παρακάτω.

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
 ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
 ΓΝ ΒΟΛΟΥ
 ΓΝ ΘΗΒΑΣ
 ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
 ΓΝ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΟΡΘΗ
 ΓΝ ΚΥΜΗΣ
 ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ
 ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
 ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
 ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
 Π.Π.Ι. ΣΚΥΡΟΥ
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

- Διαφήμιση -
Κουτσούκου • Κέντρο Ειδικών Θεραπειών

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.


Τελευταία Νέα

Διακοπή νερού την Τετάρτη 19/6 στη Στυλίδα

Σας ενημερώνουμε ότι αύριο, Τετάρτη 19/06/2024, λόγω εργασιών αποκατάστασης βλάβης σε κεντρικό αγωγό ύδρευσης επί της οδού Φίλωνος, στην Στυλίδα, θα...
- Διαφήμιση -
Stylida FM • Ραδιοφωνικός Σταθμός

Περισσότερα Άρθρα

- Διαφήμιση -
Kalantzis Bros • Αποφράξεις - Μεταφορές Λυμάτων